www.vimua.com công bố ra mắt chương trình khuyến mãi “Mua hàng hiệu - tặng 1 triệu” vào ngày 2/3/2009 tại Hà Nội." /> www.vimua.com công bố ra mắt chương trình khuyến mãi “Mua hàng hiệu - tặng 1 triệu” vào ngày 2/3/2009 tại Hà Nội."/> www.vimua.com công bố ra mắt chương trình khuyến mãi “Mua hàng hiệu - tặng 1 triệu” vào ngày 2/3/2009 tại Hà Nội." />