• Thứ Sáu, 09/01/2004 13:58 (GMT+7)

  Bản quyền sử dụng MPEG-4


  Đã được công bố Nhóm thành viên nắm giữ bản quyền MPEG-4 (MPEG-4 LA) vừa đạt được một thỏa thuận quan trọng, tiền đề cần thiết để phổ biến chuẩn này vào thực tiễn. Vì tranh chấp về vấn đề bản quyền MPEG-4 mà Apple đã phải hoãn lại thời gian phát hành QuickTime 6.


  Phiên bản cuối cùng của MPEG-4 Visual Patent Portfolio License dựa trên bản cập nhật vào tháng bảy vừa qua có qui định mức phí sử dụng MPEG-4 khi mã hóa và giải mã trên PC, điện thoại di động và thiết bị gia dụng. Nhà cung cấp phim MPEG-4 trên internet hoặc điện thoại di động có thể chọn mức phí 0,25 USD/ năm/thuê bao hoặc 0,02 USD/giờ phim MPEG-4. Các công ty phần mềm tạo ra bộ mã hóa và giải mã MPEG-4 thì phải trả 0,25 USD/ bộ mã hóa hoặc giải mã. MPEG LA sẽ không thu tiền bản quyền sử dụng với 50.000 thuê bao đầu tiên và chỉ thu tối đa 1 triệu USD ứng với từng dịch vụ mỗi năm.

  Bản quyền cũng qui định mức phí cho hộp giải mã tín hiệu truyền hình, CD, dịch vụ cung cấp phim. Khách hàng lớn có thể trả mức phí tối đa để khỏi phải báo cáo nộp phí định kỳ. Tương tự, một công ty mẹ có thể mua một quyền sử dụng duy nhất cho toàn  bộ các công ty con mà họ sở hữu trên 50%.


  MPEG-4 là chuẩn mới dựa trên MPEG-2 sẽ được dùng đầu tiên trên internet nhờ khả năng cho hình ảnh tốt và mức nén cao hơn các chuẩn phổ biến hiện nay. Chuẩn này còn có thể được dùng trong nhiều thiết bị khác như hộp giải mã TV và điện thoại di động. Apple và RealNetworks là hai trong số những nhà phổ biến MPEG-4 lớn nhất trên web.

   

  Infoworld.com 26/11/2002

  ID: A0212_0