• Thứ Sáu, 09/01/2004 10:24 (GMT+7)

  Vấn đề an toàn của truyền tin nhắn

  Các công ty muốn tiện lợi hơn cần chú ý hơn đến vấn đề an toàn
  Khi việc sử dụng tin nhắn (instant messaging - IM) ngày càng nhiều, vấn đề về an toàn, chính xác và mã hoá dữ liệu là công việc đáng quan tâm. Những công ty không nghĩ đến quản lý công việc bằng e-mail web giờ đây lo ngại nhân viên của họ gửi vô số thông điệp trên các chương trình phổ biến từ AOL, MSN và Yahoo.

  IDC dự đoán vào năm 2006 khoảng một nửa trong 506 triệu người dùng IM là doanh nhân. Khi việc sử dụng cho kinh doanh tăng lên, các nhà quản lí mạng hợp tác phải cố gắng quản lí được dữ liệu lưu thông trên mạng IM công cộng này. Vì người dùng có thể tự mình sử dụng IM, bộ phận công nghệ thông tin sẽ không thể kiểm soát được dữ liệu quan trọng. Ngoài ra, các tay viết virus cũng bắt đầu khai thác IM như là một môi trường mới để phát tán sản phẩm.

  Dầu vậy, tính thuận tiện và phổ biến của IM cũng thúc đẩy các doanh nghiệp phải xác định được phương thức để hiện thực công nghệ một cách an toàn và tìm kiếm những dịch vụ cung cấp khả năng bảo mật như mong muốn.

  Chúng ta có thể sử dụng IM như là một công cụ chiến lược để nói chuyện với khách hàng và nhà cung cấp, Francis DeSouza, giám đốc điều hành IMLogic, công ty tiếp thị phần mềm giám sát IM nhận định. Công cụ họ giúp nhân viên công nghệ đảm bảo an toàn và kiểm soát được IM mà không làm mất tính toàn vẹn của nó.

  Các ngành công nghiệp được kiểm soát như y tế, dược phẩm, công ty tài chính đã giám sát chặt chẽ mọi thông tin và kiểm soát mọi e-mail để ngăn chặn (hay phát hiện) những thư tín bất hợp pháp hay không thích hợp. Khi những ngành công nghiệp đó muốn sử dụng IM, họ phải chọn các hệ thống đóng để ghi nhận lại tất cả các thông tin ra vào. Chẳng hạn như tám công ty tài chánh chính trong đó có Merrill Lynch và Morgan Stanley sử dụng Communicator Hub IM Service, một loại dịch vụ IM dựa trên máy chủ, có khả năng mã hoá.

  Các ứng dụng IM dùng riêng có trong các máy chủ truyền thông như Lotus SameTime của IBM và Microsoft Exchange. Các sản phẩm IM riêng biệt khác hiện có là của Bantu, FaceTime, Jabber và NetLert Communications.

  Terry Olkin, lãnh đạo kỹ thuật của công ty an ninh mạng Sigaba cho biết an toàn cho IM nhằm đảm bảo về tài sản trí tuệ của các công ty không bị rò rỉ ra khỏi cánh cửa của IM.

   

  PC World Mỹ 10/2002

  ID: A0210_0