• Thứ Hai, 26/09/2005 10:33 (GMT+7)

  Microsoft tái tổ chức

  Phó chủ tịch Allchin sẽ về hưu năm 2006. Ba bộ phận mới được thành lập.

  Ngày 20/9/2005, Microsoft công bố sẽ tái cấu trúc tổ chức thành 3 bộ phận mới. Hãng phần mềm khổng lồ này cũng cho biết ông Jim Allchin, hiện là phó chủ tịch phụ trách nhóm Nền Tảng của Microsoft, sẽ nghỉ hưu vào cuối năm 2006 sau khi tung ra Windows Vista – phiên bản tiếp theo của hệ điều hành Windows cho máy khách (client).

  Ba bộ phận mới của Microsoft trước hết bao gồm bộ phận Dịch Vụ & Sản Phẩm Nền Tảng Microsoft (Microsoft Platform Products & Services Division), sẽ do ông Kevin Johnson (hiện là phó chủ tịch phụ trách nhóm các dịch vụ, marketing và bán hàng toàn cầu) và ông Jim Allchin làm đồng chủ tịch. Sau khi ông Allchin nghỉ hưu, ông Kevin Johnson sẽ là chủ tịch duy nhất.

  Thứ hai, bộ phận Doanh Nghiệp Microsoft (Microsoft Business Division), sẽ do ông Jeff Raikes (hiện là phó chủ tịch phụ trách nhóm Information Worker Business) làm chủ tịch.

  Thứ ba, bộ phận Thiết Bị & Giải Trí Microsoft (Microsoft Entertainment & Devices Division), sẽ do ông Robbie Bach (hiện là phó chủ tịch cao cấp phụ trách bộ phận Giải Trí và Gia Đình kiêm giám đốc sản phẩm Xbox) làm chủ tịch.

  Ông Ray Ozzie, người sáng tạo Lotus Notes và là sáng lập viên công ty Groove Networks, hiện là giám đốc công nghệ của Microsoft, sẽ có trách nhiệm dẫn dắt cả ba bộ phận của Microsoft thực hiện chiến lược các dịch vụ dựa vào phần mềm của công ty.

  Ông Eric Rudder, phó chủ tịch cao cấp phụ trách bộ phận Servers and Tools của Microsoft cũng sẽ có vai trò mới. Nhân vật này sẽ làm việc trực tiếp với ông Bill Gates (sáng lập viên, chủ tịch kiêm giám đốc kiến trúc phần mềm của Microsoft), tập trung vào những nghiên cứu phát triển tiên tiến của công ty cũng như chiến lược công nghệ toàn bộ. Ông Rudder sẽ đảm trách vai trò mới sau khi Microsoft tung ra bộ Visual Studio 2005 và SQL Server 2005 (dự kiến vào ngày 7/11/2005).

  Tổng giám đốc điều hành (CEO) Steve Ballmer của Microsoft cho biết việc cơ cấu lại này sẽ giúp công ty nhanh nhẹn hơn trên thương trường để không chỉ cung cấp phần mềm mà còn mở rộng chiến lược dịch vụ của công ty.

   

  Bạch Đình Vinh (IDG News Service, 20/9/2005)

  ID: O0509_1