" />

"/>

" />
 • Thứ Hai, 17/10/2005 08:56 (GMT+7)

  Microsoft khuyến mại cho doanh nghiệp nhỏ

  Chương trình khuyến mại qua giấy phép phần mềm của Microsoft hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ 100-125 USD/ 1bản quyền phần mềm để để mua các dịch vụ tư vấn

  Hôm 11/10/2005 Microsoft thông báo, những khách hàng mua bộ Microsoft Office 2003 và bộ Windows Small Business Server 2003 qua chương trình Open Value của Microsoft sẽ nhận được một khoản tiền hỗ trợ để trả cho phí dịch vụ tư vấn từ các đối tác của Microsoft.

  Nếu doanh nghiệp đã mua bộ Office Professional Edition 2003 và bộ Office Small Business Edition 2003 qua gói phần mềm Small Business Platform, họ cũng sẽ được Microsoft hỗ trợ như trên. Khách hàng có thể dùng tiền hỗ trợ này để trả cho các dịch vụ tư vấn như đào tạo, cài đặt, triển khai, đánh giá rủi ro từ các đối tác của Microsoft.

  Chi tiết của chương trình

  Các doanh nghiệp có giấy phép của bộ Microsoft Windows Small Business Server 2003 hoặc ít nhất 5 giấy phép phần mềm của bộ Microsoft Office 2003 thông qua chương trình Open Value có thể được nhận 100 USD cho mỗi giấy phép.
  Các doanh nghiệp vừa có bản quyền của bộ Microsoft Windows Small Business Server 2003 và vừa có tối thiểu 5 giấy phép phần mềm của bộ Microsoft Office 2003 thông qua chương trình Open Value có thể được nhận tới 125 USD cho mỗi giấy phép.

  Để có được khoản tiền hỗ trợ, khách hàng cần mua các phần mềm trên trong thời gian khuyến mại từ 17/10/2005 đến 31/3/2006. Khách hàng sẽ được nhận tiền vào khoảng ngày 31/3/2006. Microsoft đã đưa rất nhiều thông tin về chương trình khuyến mại này.

  Gói phần mềm Small Business Platform có giá khoảng 922 USD/1 máy tính. Mỗi máy tính, khi được đăng ký cài đặt theo gói phần mềm này, được cấp phép sử dụng bộ Microsoft Office 2003 Small Business Edition, bộ Microsoft Small Business Server 2003 (phiên bản máy khách) và bộ Microsoft Windows XP Professional (phiên bản nâng cấp). Tất cả các giấy phép trên được tham gia chương trình Software Assurance của Microsoft trong 2 năm.

   

  Bạch Đình Vinh (IDG News Service, 11/10/2005)

      


   


   

  ID: O0510_1