• Thứ Ba, 25/10/2005 14:54 (GMT+7)

  Thời hạn đưa truyền hình số vào đời sống xã hội của Mỹ là năm 2009

  Các thượng nghị sĩ quan tâm đến việc đẩy nhanh bước chuyển tiếp sang tín hiệu truyền hình số để dành giải tần trên 700MHz cho mục đích an ninh và thương mại.

  Ngày 20/10/2005, Ủy Ban Thương Mại, Khoa Học và Giao Thông của Thượng Nghị Viện Mỹ (SCST) đã thông qua dự luật đặt ngày 7/4/2009 làm thời hạn chót để các đài truyền hình (ĐTH) ở Mỹ chấm dứt phát tín hiệu tương tự, chuyển sang phát tín hiệu số. Dải tần số vô tuyến trên 700MHz sẽ được dùng cho các dịch vụ không dây thương mại và các cơ quan an ninh công cộng. Ủy Ban cũng bỏ phiếu bác bỏ dự luật bổ sung do thượng nghĩ sĩ (TNS) John McCain (đảng Cộng Hòa, bang Arizona) đưa ra nhằm chuyển thời hạn cuối cùng cho việc chuyển tiếp sang truyền hình số (DTV) thành 7/4/2007.

  SCST hi vọng, dự luật này sẽ được toàn thể Thượng Nghị Viện Mỹ thông qua vào cuối tháng 10/2005.

  TNS McCain và những người ủng hộ nói, đẩy sớm thời hạn lên năm 2007 có thể giúp cứu nguy hàng ngàn sinh mạng trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp (do có một giải tần mạnh cho các cơ quan an ninh công cộng).

  Kể từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 vào nước Mỹ, Ủy Ban Quốc Gia Ngày 11/9 khuyến nghị: cảnh sát, lính cứu hỏa và các cơ quan phản ứng với tình trạng khẩn cấp khác cần có thêm tần số vô tuyến để liên lạc với nhau. Những người ủng hộ DTV nói, giải tần trên 700MHz (mà hiện dành cho các ĐTH tín hiệu tương tự) có tín hiệu mạnh nên vùng phủ sóng rộng gấp đôi vùng phủ sóng của nhiều hệ thống di động hoạt động ở tần số 1900MHz.

             Một chiếc TV số của Samsung
  Tháng 12/1997, Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang Mỹ (U.S. Federal Communications Commission) bỏ phiếu tán thành cấp một số tần số trong giải tần 700MHz cho các cơ quan an ninh công cộng và một số dịch vụ thương mại mới. Nhưng với luật hiện hành, sẽ rất khó thực hiện nếu không có một thời hạn cuối cùng cho DTV.

  Nhiều công ty công nghệ của Mỹ đã đưa ra thời hạn cho DTV. IBM, Microsoft, và Intel là thành viên của Liên Minh Truyền Hình Số Công Nghệ Cao (High Tech DTV Coalition). Liên minh này đã yêu cầu Quốc Hội phải có một  thời hạn cụ thể. Motorola cho biết, thời hạn này sẽ làm tăng nhu cầu cải tiến hạ tầng truyền thông cho tình trạng khẩn cấp.


  Bạch Đình Vinh (IDG News Service, 21/10/2005)

   

  ID: O0510_1