• Thứ Năm, 17/11/2005 15:29 (GMT+7)

  Oracle công bố sản phẩm Advanced Planning and Scheduling

  Cuối tháng 10 vừa qua, Oracle đã công bố sản phẩm nâng cao Oracle Advanced Planning and Scheduling (APS) từ việc tích hợp với Strategic Network Optimization và Production Scheduling thuộc gói phần mềm PeopleSoft Supply Chain Planning.

  Sản phẩm mới kết hợp được những lợi ích từ các ứng dụng của PeopleSoft và Oracle, giúp khách hàng hiểu rõ hơn toàn bộ các dây chuyền cung ứng mở rộng, khai thác tối ưu các nguồn sản xuất và chu trình cung ứng, đồng thời hạn chế rủi ro. Oracle phát triển gói phần mềm Supply Chain Suite dựa trên PeopleSoft Strategic Network Optimization và PeopleSoft Production Scheduling. Oracle khai thác các tính năng của PeopleSoft để kiểm soát tốt hơn các hoạt động kinh doanh trong dây chuyền cung ứng.

  Các sản phẩm Oracle Advanced Planning and Scheduling, PeopleSoft Strategic Network Optimization và PeopleSoft Production Scheduling hiện đang sẵn có trên thị trường như những sản phẩm độc lập, và Oracle dự định tích hợp các sản phẩm với nhau trong năm 2006.

  Việc bổ sung PeopleSoft Strategic Network Optimization và PeopleSoft Production Scheduling vào Oracle APS tạo nên một dây chuyền cung ứng toàn diện nhờ tăng cường năng lực xử lý theo mô hình, trên các môi trường sản xuất hàng loạt và đơn lẻ.

  Oracle APS tích hợp với PeopleSoft Strategy Network Optimization giúp các công ty lập mô hình cho dây chuyền cung ứng mở rộng, bao gồm nhiều biến số như các chi phí và hạn chế trong sản xuất, phân phối và hậu cần, và phát triển các kế hoạch dài hạn. Việc này giúp khách hàng thiết kế các mạng lưới dây chuyền cung ứng của họ và đưa ra quyết định về quản lý nguồn vốn, cũng như đánh giá ảnh hưởng của những sáng kiến về chiến lược kinh doanh, chẳng hạn như các hợp đồng sáp nhập, mua lại hay nhượng quyền gia công. Khách hàng có thể lập mô hình về những rủi ro đột xuất hoặc dự định thay đổi trong dây chuyền cung ứng bằng cách tạo ra các kịch bản giả thiết “what-if”, ví dụ như hậu quả của việc đóng cửa một trung tâm phân phối, hoặc thuê gia công nguyên liệu thô từ những nhà cung cấp bên ngoài. Đối với mỗi khả năng có thể xảy ra trong dây chuyền cung ứng toàn cầu sẽ có các biện pháp ưu tiên, và các nhà quản lý có thể đánh giá được hiệu quả thu hồi vốn (ROI) với mỗi giải pháp dự kiến.
  Oracle APS tích hợp với PeopleSoft Production Scheduling tạo lịch biểu và trình tự chi tiết bố trí sản xuất. Mô hình dữ liệu này đem lại tính linh hoạt cho khách hàng trong việc miêu tả chính xác sự vận hành của một xưởng sản xuất, bao gồm các máy móc, dụng cụ, các ca làm việc, nguyên vật liệu sử dụng và cả những hạn chế về nguồn lực. Phương tiện lập chương trình tự động xác định và giải quyết các vấn đề vướng mắc còn tồn tại nhằm giúp đạt hiệu suất cao nhất về mặt bằng sản xuất và số lượng vật liệu cần thiết cũng như giảm thiểu chi phí.

  Anh Khoa

  (tin từ Oracle Vietnam)

  ID: O0511_1