• Thứ Năm, 24/11/2005 07:19 (GMT+7)

  Phần mềm lớp giữa SMILE của IBM

  Các nhà nghiên cứu của IBM đang phát triển phần mềm lớp giữa dựa trên luồng (stream-based middleware) dự định để mở rộng khả năng truy vấn trong các môi trường ứng dụng phân tán

  Công nghệ SMILE (Smart Middleware Light Ends) cho phép truy vấn các tập hợp thông tin dựa trên luồng, ví dụ có thể đặt ra một câu truy vấn để hỏi 20 loại cổ phiếu được mua bán nhiều nhất trong 10 phút vừa qua, với khả năng ghi nhớ trạng thái của các sự kiện từ 10 phút trước của SMILE.

  Hệ thống SMILE là một engine xử lí luồng phân tán (distributed stream-processing engine). Engine này xử lí các thông điệp ngay trong bộ nhớ mà không cần CSDL. SMILE còn có đặc tính của mô hình lập trình khai báo (declarative programming model) cho các lập trình viên ứng dụng phân tán dựa vào ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL. SMILE hỗ trợ thuật toán sắp đặt tối ưu (optimal placement algorithm) và ẩn đi các dịch vụ quản lí hệ thống dưới góc độ của nhà phát triển.

  IBM thấy SMILE có thể áp dụng được trong các môi trường Kiến Trúc Hướng Dịch Vụ (Service-Oriented Architecturre – SOA) và các dịch vụ web. SMILE có thể liên kết các thông điệp do nhà cung cấp dịch vụ gửi tới người yêu cầu lại với nhau.

  Một nhà phân tích của công ty ZapThink nhận xét, SMILE đưa SOA lên một tầm mới vì 2 nguyên nhân. Thứ nhất, SMILE chuyển trọng tâm sự tương tác dịch vụ ra khỏi mô hình request/response, và thứ hai là minh họa cho thấy SOA và EDA (event-driven architecture – kiến trúc do sự kiện dẫn hướng) nên có cách tiếp cận như nhau, và về cơ bản SOA nên là EDA.

  IBM không có thời gian biểu cụ thể cho việc đưa SMILE vào bất kì sản phẩm nào. Dự đoán có thể sẽ là các sản phẩm IBM WebSphere Message Broker, WebSphere ESB (enterprise service bus), và CSDL DB2.

  SMILE có nhiều tính năng giống phần mềm của công ty StreamBase Systems, nhưng IBM tin rằng, SMILE sẽ cho thấy sự vượt trội qua chất lượng dịch vụ mà phần mềm đem lại.

  Infoworld, 21/11/2005

  ID: O0511_1