• Thứ Ba, 29/11/2005 13:25 (GMT+7)

  Oracle cam kết hỗ trợ Microsoft Visual Studio 2005

  Nhằm tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của mình đối với cộng đồng các nhà phát triển phần mềm Microsoft, ngày 21/11/2005, Oracle đã công bố sự hỗ trợ đối với bộ công cụ lập trình Microsoft Visual Studio 2005.

  Oracle dự kiến vào tháng 5/2006 sẽ đưa ra một phần mềm nhúng (plug-in) miễn phí dùng với Visual Studio 2005 giúp tích hợp chặt chẽ công cụ này với Oracle Database 10g. Oracle cũng cung cấp một bộ công cụ Oracle Data Provider cho môi trường .NET nhằm hỗ trợ ADO.NET 2.0, một chuẩn truy cập dữ liệu của Microsoft.

  Hiện tại, Oracle cung cấp bộ công cụ phát triển Oracle cho Visual Studio.NET, một plug-in miễn phí cho phép các nhà phát triển sử dụng Visual Studio.NET 2003 để xây dựng và triển khai các ứng dụng Oracle Database 10g. Việc hỗ trợ Visual Studio 2005 sẽ làm tăng hiệu quả xây dựng các ứng dụng .NET của các nhà phát triển và tiếp tục tạo điều kiện cho họ khai thác triệt để Oracle Database 10g. 

  Oracle Database 10g hiện kết hợp nhiều tính năng hỗ trợ ADO.NET 2.0, qua đó tạo điều kiện thuận lợi giúp các nhà phát triển truy cập thông tin từ cơ sở dữ liệu. Các tính năng như hỗ trợ XML, thông báo thay đổi trong cơ sở dữ liệu, và quản lý kết nối chung API cũng được xây dựng trong Oracle Database 10g. Oracle Database 10g còn cung cấp cho các nhà phát triển Windows một số tính năng độc đáo bao gồm quản lý kết nối chung cho Oracle Real Application Clusters, tham số dữ liệu dạng ma trận, xác thực quyền người dùng qua cổng proxy, môi trường bảo mật ứng dụng, hiệu chỉnh khả năng truy lục kết quả và khả năng truy lục LOB.

  Thông tin chi tiết về các sản phẩm Oracle cho môi trường .NET có thể tìm thấy tại .NET Developer Center: http://www.oracle.com/technology/tech/dotnet/index.html

  Hồng Vy

  (tin từ Oracle Vietnam)

  ID: O0511_1