Transcend đã giới thiệu thẻ nhớ IDE Flash Module mới, có dung lượng lưu trữ cao nhất hiện nay là 2GB." /> Transcend đã giới thiệu thẻ nhớ IDE Flash Module mới, có dung lượng lưu trữ cao nhất hiện nay là 2GB."/> Transcend đã giới thiệu thẻ nhớ IDE Flash Module mới, có dung lượng lưu trữ cao nhất hiện nay là 2GB." />