• Thứ Tư, 07/12/2005 10:06 (GMT+7)

  UNDP dùng ERP của Oracle

  Ngày 5/12/2005, Chương Trình Phát Triển Liên Hợp Quốc (UNDP) kết hợp với Quỹ Dân Số Thế Giới (UNFPA) đã triển khai giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) PeopleSoft của Oracle tại 145 quốc gia nhằm hợp nhất các hệ thống khác nhau, chuẩn hóa các quy trình hoạt động và tạo điều kiện cho các văn phòng trên toàn cầu cộng tác hiệu quả hơn.

  Trước khi triển khai Oracle, hạ tầng kỹ thuật phân tán rải rác của UNDP không chỉ thiếu sự hỗ trợ cần thiết cho mạng lưới mà còn tạo ra rào cản cho sự phát triển tiếp theo. Để quản lý sự phát triển trong tương lai, UNDP đã chọn Oracle trong việc phát triển một hệ thống ERP hợp nhất trên toàn cầu nhằm tổ chức hiệu quả hoạt động và hoàn thiện khả năng quản lý nguồn lực của mình trên toàn thế giới. UNDP đã thay thế hàng tá các ứng dụng quản trị tài chính, nhân lực và cung ứng riêng rẽ cũng như hàng trăm chương trình tính toán dùng cho quản lý nhân sự, dự án, đơn vị viện trợ và cung ứng bằng một giải pháp tích hợp của Oracle.

  UNDP và Oracle đã chính thức triển khai giải pháp này tới 8.000 cán bộ chủ chốt, và đang có kế hoạch mở rộng giải pháp tới 20.000 người dùng khác. Hệ thống mới mang đến nhiều lợi ích bao gồm:

  - Hợp tác hiệu quả: tổng hợp và thông suốt, cho phép các văn phòng làm việc cùng nhau, sử dụng chung bộ dữ liệu giao dịch.
  - Khả năng giải trình cao: sự minh bạch trong kiểm soát thông tin giao dịch quan trọng theo thời gian thực cho phép các nhà quản lý của UNDP can thiệp vào các dự án nhanh chóng hơn khi cần thiết.
  - Tổ chức quản lý hiệu quả nguồn nhân lực: thay thế 145 đơn vị lưu trữ dữ liệu nhân viên bằng một hệ thống chính, hợp lý hóa hoạt động và duy trì dữ liệu nhân sự như bằng cấp ngôn ngữ, tình trạng nhân thân và thông tin về thị thực. Với cái nhìn tổng thể đơn nhất về toàn bộ dự án và nhân sự liên quan, UNDP có thể ghi nhận những điều chuyển nhân viên và ra các quyết định chính xác về phân phối nguồn lực. Bên cạnh đó, UNDP giờ đây sử dụng một hệ thống tự động thống nhất để trả lương cho nhân viên chính thức và tạm tuyển, đơn giản hóa triệt để quy trình chi trả lương thưởng.
  - Tăng cường quản lý tài chính: phối hợp dễ dàng hơn với các tiêu chuẩn kế toán quốc tế và hệ thống tài chính tiền tệ phức tạp.

  T.A (Theo Oracle)

  ID: O0512_1