• Thứ Hai, 12/12/2005 15:23 (GMT+7)

  Red Hat công bố nhiều stack phần mềm trực tuyến

  Red Hat khởi đầu sẽ công bố 3 stack phần mềm (stack phần mềm là một loạt phần mềm, mỗi phần mềm phục vụ cho một giai đoạn, một mục đích nào đó trong việc xây dựng ứng dụng) mã nguồn mở là Web Application Stack, Java Web Application Stack, và Enterprise Java Stack.

  Hôm 6/12/2005 Red Hat Inc. cho biết, họ dự định đầu năm 2006 sẽ chứng nhận và hỗ trợ 3 stack ứng dụng mã nguồn mở (MNM).Những stack phần mềm này sẽ có trực tuyến thông qua mô hình đăng kí sử dụng của mạng Red Hat Network

  Bước đi này sẽ tạo ra những stack phần mềm được chứng nhận, hỗ trợ và tiêu chuẩn hóa, là cách mà một số nhà sản xuất như SpikeSource Inc. và SourceLabs Inc. đang dùng để sản xuất các công nghệ MNM (với mục đích trao cho các nhà phát triển nhiều “bí mật” hơn khi dùng phần mềm MNM). Những stack phần mềm được tiêu chuẩn hóa còn được thiết kế để giảm bớt thời gian các nhà phát triển phải bỏ ra để cấu hình và thử nghiệm các “mảhh” phần mềm khác nhau (để đảm bảo rằng, các ứng dụng sẽ làm việc tốt với nhau).

  Khởi đầu, Red Hat dự định đưa ra 3 stack phần mềm có các thành phần MNM là Web Application Stack, Java Web Application Stack, và Enterprise Java Stack. Tất cả 3 stack sản phẩm này đều chạy trên hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux.

  Stack phần mềm Web Application Stack (WAS) được thiết kế để trợ giúp các nhà phát triển tạo ra nhiều ứng dụng và website đơn giản. WAS có hỗ trợ các thành phần LAMP như Apache HTTP Server, cơ sở dữ liệu (CSDL) MySQL (các nhà phát triển cũng có thể chọn CSDL PostgreSQL), và ngôn ngữ kịch bản PHP. LAMP là nền tảng phát triển web MNM đựa trên Linux, Apache, MySQL, và các ngôn ngữ lập trình PHP, Perl hay Python.

  Nhắm vào các nhà phát triển đang xây dựng những ứng dụng web linh hoạt hơn, stack phần mềm Java Web Application Stack (JWAS) hỗ trợ tất cả các thành phần của WAS và thêm hỗ trợ cho Apache Tomcat Servlet và bộ chứa (container) JavaServer Pages. JWAS còn cập nhật và hỗ trợ các công cụ và thư viện phát triển Java như Apache Struts, Apache Axis, Spring, Hibernate, Lucene, Ant, Junit, Jython, Log4J, và các thư viện XML.

  Cùng với các thành phần của stack JWAS, stack Enterprise Java Stack còn có hỗ trợ cho một máy chủ ứng dụng Java (Java application server)  đầy đủ dựa trên dự án Java Open Application Project của ObjectWeb Consortium

  Sử dung cả ba stack phần mềm này đều có thể truy cập miễn phí bộ công cụ phát triển cho hiệp hội MNM Eclipse được Red Hat phát triển. Giá phí đăng kí thấp nhất là 599 USD cho mỗi server.

  Theo IDG News Service, 6/12/2005

  ID: O0512_1