• Thứ Ba, 17/01/2006 14:10 (GMT+7)

  Bộ phần mềm lớp giữa Oracle SOA Suite

  Nhằm giúp các doanh nghiệp muốn triển khai ứng dụng Kiến Trúc Hướng Dich Vụ SOA (Service-Oriented Architecture) chỉ phải mua phần mềm một lần, Oracle đã đóng gói một số sản phẩm phần mềm lớp giữa (middleware) hiện có trong Fusion thành bộ Oracle SOA Suite (OSS).

  Mô hình Kiến Trúc Hướng Dich Vụ SOA (Service-Oriented Architecture) của Oracle
  Ông Rick Schultz, phó chủ tịch bộ phận Fusion Middleware của Oracle cho biết, các sản phẩm sẽ được tích hợp cả cách cài đặt và các công cụ quản lí thông thường. Bộ phần mềm OSS là cách tiếp cận duy nhất để thực hiện việc triển khai SOA.

  Sử dụng bộ phần mềm OSS với máy chủ ứng dụng (application server) của Oracle thì giá mua là 50.000 USD/mỗi CPU (hãy nhấn vào đây để biết cách tính giá phần mềm của Oracle) còn nếu dùng với máy chủ ứng dụng của các đối thủ của Oracle thì giá mua là 65.000 USD/mỗi CPU.

  Bộ OSS gồm các thành phần: Oracle BPEL (Business Process Execution Language) Process Manager (phần mềm vạch ra các quy trình doanh nghiệp); Oracle Enterprise Service Bus (phần mềm kết nối các hệ thống CNTT hiện có và kết nối các đối tác kinh doanh thành một tập hợp nhiều dịch vụ); Oracle Web Services Manager (phần mềm cung cấp một giao tiếp để thiết lập các chính sách dịch vụ web); Oracle Business Rules Engine (phần mềm dùng để định nghĩa và quản lí các qui tắc kinh doanh); Oracle Business Activity Monitoring (phần mềm để nhận rõ các hoạt động doanh nghiệp); Oracle Enterprise Manager (phần mềm quản lí SOA); và Oracle JDeveloper 10g (môi trường phát triển ứng dụng Java).

  Tuy vậy, một nhà phân tích của công ty ZapThink nhận xét, chưa chắc khách hàng đã muốn mua một lần tất cả các ứng dụng SOA.

  Infoworld, 16/1/2006

  ID: O0601_1