• Thứ Năm, 02/02/2006 08:51 (GMT+7)

  Công cụ TierDeveloper 5.1 của Alachisoft

  Công ty Alachisoft  đã đưa ra bản nâng cấp công cụ ánh xạ đối tượng-quan hệ và tạo mã (object-to-relational mapping and code-generation) TierDeveloper 5.1 cho các nhà phát triển .Net của họ. Công ty nói, công cụ sẽ giảm được khoảng 50% thời gian phát triển ứng dụng.

  Công cụ ánh xạ đối tượng-quan hệ và tạo mã TierDeveloper 5.1 sẽ ánh xạ đối tượng vào các bảng quan hệ (relational tables), tạo ra các thành phần .Net (.Net components) cho VB.Net và C#, cho phép nhúng các câu lệnh SQL (embedding of SQL). Các nhà phát triển cũng có thể tạo ra các ứng dụng  ASP.Net và Windows Forms làm việc với các đối tượng đã được tạo ra.

  Ông Iqbal Khan, một quan chức của Alachisoft cho biết, công cụ sẽ giảm được khoảng 50% thời gian phát triển ứng dụng. Các nhà phát triển sẽ tiết kiệm được thời gian viết khoảng 10.000 dòng lệnh gắn với công việc và cá đối tượng dữ liệu. Ông Khan còn nói, có những công việc thường làm trong khoảng 4 đến 8 tuần nhưng nhờ TierDeveloper sẽ chỉ mất 1 hoặc 2 ngày. Các nhà phát triển sẽ không phải tốn thời gian viết mã, sửa lỗi (debugging), thử nghiệm (testing)…

  TierDeveloper nắm bắt thông tin về những sự tương tác cơ sở dữ liệu (CSDL) (database interactions) và đưa nó vào các đối tượng, sau đó tạo ra mã .Net trong ngôn ngữ C# hoặc VB.Net.

  Phiên bản 5.1 này là sự tích hợp với nền tảng công cụ Microsoft Visual Studio 2005, .Net Framework 2.0, và CSDL SQL Server 2005 (tất cả đã được Microsoft tung ra hồi tháng 11/2005). Việc ánh xạ đối tượng-quan hệ và tạo ra ứng dụng cũng đã được cải tiến.

  Có 2 phiên bản TierDeveloper 5.1 là Professional Edition và Enterprise Edition. Bản Professional Edition (có ánh xạ đối tượng-quan hệ cơ bản) giá 395 USD/nhà phát triển. Bản Enterprise có thêm việc tùy biến khuôn mẫu (template customization) và hỗ trợ các CSDL Oracle, DB2 cũng như tích hợp với sản phẩm Alachisoft NCache (Ncache là sản phẩm nâng cao hiệu năng ứng dụng .Net, phải mua riêng), có giá 1.495 USD/nhà phát triển.

  Có một phiên bản dùng thử TierDeveloper 5.1 miễn phí trong 60 ngày tại địa chỉ http://www.alachisoft.com/index.html.


  Infoworld

  ID: O0602_1