• Thứ Tư, 08/02/2006 07:49 (GMT+7)

  Công cụ cho người phát triển Java SJSC2 của Sun

  Hôm 25/1/2006 Sun Microsystems đã tung ra bản nâng cấp miễn phí cho công cụ phát triển Java là Sun Java Studio Creator 2 (SJSC2) có hỗ trợ AJAX (Asynchronous JavaScript + XML).

      Giao diện của Sun Java Studio Creator 2
  SJSC2 là công cụ dễ dùng của Sun để phát triển Java, hướng tới phục vụ các nhà phát triển cho doanh nghiệp và các nhà phát triển Visual Basic. Công cụ này có một tập thành phần JavaServer Faces và các đoạn mã để xây dựng các ứng dụng kiểu AJAX (AJAX-style). Sun cho biết, các thành phần có thể dùng lại được (reusable components) (cho những chức năng như ánh xạ và hoàn thành nốt đoạn văn bản đang gõ) cho phép các nhà phát triển có được chức năng AJAX mà không cần lập trình trong AJAX. Thành phần thanh tiến trình (progress bar) hỗ trợ các tiến trình thực hiện lâu trong chương trình.

  SJSC2 dựa trên nền tảng các công cụ mã nguồn mở NetBeans 4.1. Đây còn là một API cung cấp dữ liệu (data provider API) để  làm việc với dữ liệu bất kể nguồn (ví dụ, một dịch vụ web có thể được kéo và thả vào trang web mà không cần viết mã nối kết với dịch vụ web đó).

  Công cụ có môi trường kéo thả cho phát triển ứng dụng web và portlet. SJSC2 còn có nhiều cập nhật cho máy chủ ứng dụng, cơ sở dữ liệu ví dụ, và nhiều công cụ phát triển khác. Trình Cascading Style Sheets Editor cho phép các nhà phát triển biên tập các lớp-kiểu (style classes) và chủ đề (themes). SJSC2 hỗ trợ thiết kế trực quan dựa trên Java Specification Request 168, đẩy mạnh phát triển portlet.

  Ban đầu, Sun định bán SJSC2 với giá 99 USD nhưng hồi tháng 11/2005 đã quyết định tung ra miễn phí. Sun hi vọng sẽ có thu nhập từ việc bán các dịch vụ  phụ trợ cho công cụ và huấn luyện-đào tạo.

  Infoworld, 25/1/2006

  ID: O0602_1