• Thứ Năm, 09/02/2006 07:22 (GMT+7)

  Fast cập nhật hệ thống tìm kiếm doanh nghiệp ESP5

  Hôm 6/2/2006, công ty Fast Search & Transfer ASA (có trụ sở tại Oslo, Na Uy) có kế hoạch công bố phiên bản nâng cấp hệ thống tìm kiếm doanh nghiệp ESP (enterprise search platform) 5.0 (ESP5). Công ty cho biết, phiên bản này cải thiện khả năng diễn dịch các câu truy vấn và trả về kết quả.

  Fast cho biết, khi giải quyết các câu truy vấn, ESP5 thực hiện nhanh và chính xác hơn phiên bản hiện tại nhờ công nghệ Contextual Insight (công nghệ được thiết kế để nâng cao sự phù hợp của các kết quả tìm kiếm). Nhờ Contextual Insight, ESP5 có thể phân tích các tài liệu tốt hơn, rút ra được nhiều thông tin siêu dữ liệu (metadata information) như tên, số điện thoại, vị trí địa lí. ESP5 còn nhận ra các thông tin ngữ cảnh (contextual information) như vị trí vật lí và các mẫu truy vấn.

  Được thiết kế cho các tổ chức lớn có lưu nhiều dữ liệu trong các kho dữ liệu khác nhau, ESP5 cho phép người dùng có một “điểm truy cập tích hợp” ("an integrated point of access") vào các dữ liệu có cấu trúc, không cấu trúc, đa phương tiện trên các máy chủ của doanh nghiệp. ESP5 có thể tìm kiếm hàng petabyte (1 petabyte = 1.000.000 GB) dữ liệu và hàng tỉ tài liệu. ESP5 được thiết kế để chạy tốt trên nền phần cứng giá rẻ (low-cost hardware), có khả năng chịu đựng sai sót (fault-tolerance capabilities) để duy trì các mức nhất quán của tính sẵn dùng (availability).

  ESP 5 chạy tốt trên các hệ điều hành: Windows 2000 (SP3) và Windows 2003 của Microsoft, Enterprise Linux 3.0 và 4.0 của Red Hat, Suse Linux 9 của Novell, Solaris 9 và 10 của Sun Microsystems, HP-UX 11i trên PA-RISC và Itanium của Hewlett-Packard, và AIX 5.2 và 5.3 của IBM.

  Dù đã được “trình làng” nhưng chưa có giá bán chính thức cho ESP5.

  IDG News Service, 6/2/2006

  ID: O0602_1