• Thứ Sáu, 10/02/2006 07:12 (GMT+7)

  2005 - năm đột phá của Oracle Fusion Middleware

  Oracle đã nhận định 2005 là năm đột phá của sản phẩm Oracle® Fusion Middleware, họ sản phẩm phầm mềm lớp giữa phổ biến giúp đơn giản hóa việc phát triển, triển khai, tích hợp và quản trị của các ứng dụng.

  Ảnh: theo rnews
  Oracle Fusion Middleware đã chứng minh được sức mạnh của mình trên thị trường trong năm 2005 và hiện tại đã có 28.500 khách hàng trong đó có 35/50 công ty lớn nhất thế giới và hơn 750 doanh nghiệp trong danh sách Business Week Global 1000. Sở dĩ Oracle Fusion Middleware được ứng dụng nhiều như vậy vì sản phẩm này cho phép các tổ chức bảo vệ và mở rộng những đầu tư CNTT sẵn có trong khi đặt nền tảng hướng tới một Cấu trúc Hướng Dịch vụ (Service Oriented Architecture – SOA). Trong năm 2005, Oracle cũng đã thắt chặt hơn sự tích hợp giữa Oracle Fusion Middleware và một số công nghệ Nguồn Mở  (Open Source ) thông dụng – Tomcat, Hibernate, Spring, AXIS, Struts, Hibernate, PHP, PERL, CVS, SubVersion, ANT, Eclipse, myFaces – cung cấp cho các khách hàng sự chọn lựa phù hợp nhất trong việc khai thác những công nghệ nổi bật cho SOA.

  Để biểu thị cam kết của mình đối với khách hàng sử dụng các ứng dụng doanh nghiệp Oracle, Oracle cũng đã hoàn tất chứng nhận tương thích các sản phẩm như Bộ Ứng dụng Kinh doanh điện tử (Oracle e-Business Suite), PeopleSoft, và các ứng dụng JD Edwards Applications với Oracle Fusion Middleware 10g phiên bản 2. Khách hàng có thể thúc đẩy sức mạnh của Oracle Fusion Middleware để bảo vệ và mở rộng đầu tư trong các ứng dụng doanh nghiệp của mình.

  Không chỉ các khách hàng, đối tác mà cả các nhà phân tích chuyên môn và các ấn bản công nghệ hàng đầu đều công nhận toàn bộ phần nền ứng dụng của Oracle Fusion Middleware, kênh dịch vụ doanh nghiệp, máy chủ ứng dụng doanh nghiệp, hỗ trợ các chuẩn công nghiệp và cấu trúc “hot-pluggable”. Ðặc biệt, công ty nghiên cứu Forreste Research đã công nhận Oracle là công ty dẫn đầu trong các báo cáo Forrester Wave™  về các Bộ Máy chủ Ứng dụng (Application Server Suites), Tuyến Dịch vụ Doanh nghiệp (Enterprise Service Bus) và Máy chủ Ứng dụng Doanh nghiệp (Enterprise Application Server). Hiện nay, các khách hàng và đối tác sử dụng khả năng “hot-pluggable” của Oracle Fusion Middleware để triển khai các thành phần của bộ sản phẩm trên các nền hệ điều hành phổ biến khác nhau và tương hợp với các công nghệ lớp giữa cũng như các ứng dụng kinh doanh từ các nhà cung cấp phần mềm như IBM, Microsoft và SAP.

  Đây cũng là năm có nhiều sự kiện đặc biệt của Oracle như: là công ty đầu tiên đưa ra thị trường sản phẩm Application Platform Suite (APS) chuẩn và tích hợp, sản phẩm đầu tiên được thiết kế cho điện toán lưới (Grid), hỗ trợ toàn diện SOA, và EDA (Event-Driven Architecture - Cấu trúc hướng sự kiện). Đây cũng là sản phẩm APS đầu tiên tích hợp bảo mật doanh nghiệp (Enterprise Security), quản trị định danh (Identity Management) và thông tin kinh doanh (Business Intelligence). Thêm vào đó, trong năm 2005, Oracle Fusion Middleware được đánh giá là một bộ sản phẩm lớp giữa bán chạy nhất tính theo đơn vị và là bộ sản phẩm tăng trưởng nhanh nhất tính theo doanh thu và đơn vị với mức 24% trong suốt 12 tháng.

  V.T.N (theo Oracle)

  ID: O0602_1