Google Mini (gồm cả phần cứng lẫn phần mềm). Phiên bản Mini mới nhất này có sức chứa 50.000 tài liệu, chỉ bằng một nửa so với phiên bản Mini "nguyên thủy". Giá cho thị trường Anh là 1.295 Bảng." /> Google Mini (gồm cả phần cứng lẫn phần mềm). Phiên bản Mini mới nhất này có sức chứa 50.000 tài liệu, chỉ bằng một nửa so với phiên bản Mini "nguyên thủy". Giá cho thị trường Anh là 1.295 Bảng."/> Google Mini (gồm cả phần cứng lẫn phần mềm). Phiên bản Mini mới nhất này có sức chứa 50.000 tài liệu, chỉ bằng một nửa so với phiên bản Mini "nguyên thủy". Giá cho thị trường Anh là 1.295 Bảng." />