• Thứ Bảy, 01/04/2006 07:47 (GMT+7)

  Microsoft tham gia vào một nhóm trong INCITS

  Microsoft đã tham gia vào một nhóm tham dự vào quá trình bỏ phiếu của Tổ Chức Tiêu Chuẩn Hóa Quốc Tế (International Organization for Standardization - ISO) để chuẩn hóa định dạng OpenDocument Format (ODF).

  Microsoft đã ra nhập nhóm tiểu ban) V1 Text Processing: Office and Publishing Systems Interface trong Ủy Ban Quốc Tế Các Tiêu Chuẩn Công Nghệ Thông Tin (International Committee for Information Technology Standards - INCITS) đóng ở Washington (Mỹ). INCITS có trách nhiệm khuyến nghị nên đưa chuẩn nào thành chuẩn ISO, và V1 Text Processing là nhóm đặc biệt chú ý vào các định dạng tài liệu văn phòng (office document formats).

  ODF được tổ chức OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) giám sát và được một số đối thủ của Microsoft như IBM và Sun Microsystems ủng hộ. Họ muốn thấy ODF được chấp nhận làm chuẩn quốc tế cho các tài liệu văn phòng. Vừa qua chính quyền bang Massachusetts Mỹ) dự định, từ tháng 1/2007 sẽ chuyển hết các tài liệu của mình sang định dạng ODF.

  Tuy nhiên tháng 11/2005, Microsoft đệ trình định dạng Office Open XML lên ISO để làm chuẩn quốc tế.

  Nhiều chuyên gia và nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ ý định tham gia một tiểu ban trong INCITS của Microsoft, cho rằng việc này sẽ làm chậm lại quá trình chuẩn hóa ODF.

  Cuối tháng 3/2006, Microsoft đã chuẩn bị cho một trận chiến định dạng tài liệu “dài hơi” bằng việc thành lập cộng đồng kĩ thuật của các nhà phát triển để xúc tiến Open XML gọi là Open XML Formats Developer Group (là đối trọng với tổ chức ODF Alliance do Sun và IBM thành lập để xúc tiến ODF).

  IDG News Service, 27/3/2006

  ID: O0604_1