Everdream vừa giới thiệu dịch vụ Theft Recovery Managed Service(TRMS), cho phép xóa hay mã hóa các tập tin trên máy tính cá nhân và máy tính xách tay bị mất cắp. Dịch vụ này cũng có thể giúp khổ chủ tìm lại được chiếc máy tính "không cánh mà bay". 

" /> Everdream vừa giới thiệu dịch vụ Theft Recovery Managed Service(TRMS), cho phép xóa hay mã hóa các tập tin trên máy tính cá nhân và máy tính xách tay bị mất cắp. Dịch vụ này cũng có thể giúp khổ chủ tìm lại được chiếc máy tính "không cánh mà bay". 

"/> Everdream vừa giới thiệu dịch vụ Theft Recovery Managed Service(TRMS), cho phép xóa hay mã hóa các tập tin trên máy tính cá nhân và máy tính xách tay bị mất cắp. Dịch vụ này cũng có thể giúp khổ chủ tìm lại được chiếc máy tính "không cánh mà bay". 

" />