e-Security, một công ty chuyên sản xuất phần mềm quản lý và giám sát thông tin bảo mật (security information management and compliance monitoring software) với giá 72 triệu đôla Mỹ." /> e-Security, một công ty chuyên sản xuất phần mềm quản lý và giám sát thông tin bảo mật (security information management and compliance monitoring software) với giá 72 triệu đôla Mỹ."/> e-Security, một công ty chuyên sản xuất phần mềm quản lý và giám sát thông tin bảo mật (security information management and compliance monitoring software) với giá 72 triệu đôla Mỹ." />