Ủy Ban Đảm Bảo An Toàn Hàng Hóa Cho Người Tiêu Dùng của Mỹ (U.S. Consumer Product Safety Commission - CPSC) cho biết, Hewlett-Packard (HP) đang thu hồi 15.700 cục pin máy tính xách tay sau khi có các báo cáo cho thấy, những cục pin này bị nóng quá, gây tổn thương thậm chí có thể gây bỏng nhẹ cho người dùng.

" /> Ủy Ban Đảm Bảo An Toàn Hàng Hóa Cho Người Tiêu Dùng của Mỹ (U.S. Consumer Product Safety Commission - CPSC) cho biết, Hewlett-Packard (HP) đang thu hồi 15.700 cục pin máy tính xách tay sau khi có các báo cáo cho thấy, những cục pin này bị nóng quá, gây tổn thương thậm chí có thể gây bỏng nhẹ cho người dùng.

"/> Ủy Ban Đảm Bảo An Toàn Hàng Hóa Cho Người Tiêu Dùng của Mỹ (U.S. Consumer Product Safety Commission - CPSC) cho biết, Hewlett-Packard (HP) đang thu hồi 15.700 cục pin máy tính xách tay sau khi có các báo cáo cho thấy, những cục pin này bị nóng quá, gây tổn thương thậm chí có thể gây bỏng nhẹ cho người dùng.

" />