• Thứ Ba, 16/05/2006 09:05 (GMT+7)

  Qualcomm sử dụng các chipset UMTS/HSDPA giá rẻ.

  Các chipset MSM 65 nm, với chất bán dẫn CMOS (Complementtary Metal-Oxide Semicondutor - chất bán dẫn oxyd kim loại bổ sung) đáp ứng việc tích hợp ở mức độ cao là một giải pháp đem lại hiệu quả về mặt chi phí.

  Qualcomm nhà phát minh và phát triển CDMA và các công nghệ vô tuyến tiên tiến khác, vừa loan báo họ sẽ lập ba mẫu trong số các giải pháp UMTS trước thời hạn để đáp ứng việc cung cấp nhanh hơn, tạo ra sự hấp dẫn và dễ dàng trong việc mua sắm các thiết bị cầm tay 3G ở thị trường UMTS. Chipset MSM6245 cho thiết bị WCDMA/EDGE/GPRS/GSM (WEDGE), chipset MSM6255A cho thiết bị dòng chính multimedia WEDGE và chipset MSM6260 cho thiết bị HSDPA đem lại hiệu quả về mặt chi phí, đồng thời hỗ trợ cho tốc độ truyền dữ liệu đến 3,6Mbps sẽ được thực hiện trong tháng 5/2006. Việc lập mẫu sớm cho dòng giải pháp tích hợp này sẽ giúp thực hiện và phổ biến thiết bị UMTS đến thị trường đại chúng, thúc đẩy việc chuyển đổi người sử dụng di động 2G sang 3G và đẩy mạnh việc đi đầu công nghệ của các công ty, bằng cách đưa HSDPA vào những thị trường chính thống.
  Chipset MSM6245 cho dòng cơ bản và chipset MSM6255A, MSM6260 cho dòng đa phương tiện là một phần của kế hoạch phát triển Qualcomm trong việc cung cấp đầy đủ cho tất cả tầng lớp thị trường. Ba giải pháp dựa vào công nghệ quy trình 65 nm và cũng tương thích với phần mềm API, RF và pin để cung cấp cho nhà sản xuất thiết bị cầm tay chu trình thiết kế rút ngắn và giảm chi phí phát triển, bằng cách cho phép dựa vào một nền chipset chung để thiết kế nhiều thiết bị. Những giải pháp đầy đủ của chipset MSM6245, MSM6255A và MSM6260, gồm bộ thu phát RTR6275 để giúp thực hiện các thiết bị cầm tay di động hiệu quả về mặt chi phí và hấp dẫn hơn dành cho mạng một băng tần WCDMA (UMTS)/HSDPA và 4 băng tần EDGE/GPRS/GSM. Giải pháp CMOS Tần số vô tuyến điện đầu tiên của QUALCOMM dành cho mạng UMTS/EGPRS, RTR6275 đã được lập mẫu vào tháng Giêng 2006 và có thể kết hợp với thiết bị thu UMTS RFR 6275 để hỗ trợ UMTS/HSDPA đa băng tần và A-GPS.

  N.B (theo Qualcomm).

  ID: O0605_1