Nối gót HP và IBM, Dell giới thiệu dòng máy chủ mới sử dụng thế hệ bộ xử lý Xeons dual core 5000 và 5100 mới (trước đây có tên mã là Demsey và Woodcrest)." /> Nối gót HP và IBM, Dell giới thiệu dòng máy chủ mới sử dụng thế hệ bộ xử lý Xeons dual core 5000 và 5100 mới (trước đây có tên mã là Demsey và Woodcrest)."/> Nối gót HP và IBM, Dell giới thiệu dòng máy chủ mới sử dụng thế hệ bộ xử lý Xeons dual core 5000 và 5100 mới (trước đây có tên mã là Demsey và Woodcrest)." />