" /> "/> " />
 • Thứ Sáu, 04/08/2006 15:47 (GMT+7)

  Bản dự thảo thứ hai của GPLv3

  Một điều khoản của GNU general public license phiên bản thứ 3 (GPLv3) yêu cầu các nhà phân phối lớn (những người sở hữu phát minh và giấy phép phát minh chéo) và những người ngang hàng với họ phải “bảo vệ người dùng sau (downstream user)" các ứng dụng của mình để ngăn những khẳng định vi phạm phát minh tiềm tàng.

  Ngày 25/7/2006 Free Software Foundation Inc. (FSF) sẽ đưa ra bản dự thảo thứ 2 của GPLv3.

                         Richard Stallman
  GPLv1 được Richard Stallman tạo ra năm 1989 cho dự án hệ điều hành (HĐH) miễn phí GNU. GPL là một giấy phép phổ biến cho phần mềm miễn phí và mã nguồn mở (free and open-source software - FOSS), trong đó có HĐH Linux, cơ sở dữ liệu của MySQL AB, dự án máy chủ file và in ấn Samba. Năm 1991, GPL được chỉnh sửa toàn diện thành GPLv2, trao cho người dùng quyền thoải mái nghiên cứu, sao chép, sửa đổi, sử dụng lại, chia sẻ và phân phối lại phần mềm.

  Tháng 1/2006, FSF đưa ra bản dự thảo đầu tiên của GPLv3. Hai lĩnh vực liên quan tới cấp phép phát minh phần mềm và quản lí bản quyền số (digital rights management - DRM) tạo ra rất nhiều tranh cãi (nhà phát triển nhân Linux là Linus Torvalds tức giận nói rằng, nhân Linux sẽ không chấp nhận GPLv3).

  FSF mô tả, nội dung của bản dự thảo thứ nhất là lời mời tham gia tranh luận và cho biết, nội dung này sẽ còn được thay đổi theo thời gian (sau khi nhận được phản hồi).

  Nếu bản dự thảo thứ 2 của GPLv3 này được đông đảo cộng đồng FOSS chấp thuận thì nó sẽ trở thành phiên bản chính thức. Nếu không, FSF sẽ phải chuẩn bị đưa ra bản dự thảo thứ 3.

  IDG News Service, 21/7/2006

  ID: O0608_1