cao trên toàn quốc trị giá 4 tỉ đô la Australia (AUD, tương đương 3,06 tỉ USD, sau khi cuộc thảo luận với nhà chức trách về việc thu phí truy nhập của các đối thủ đi vào ngõ cụt.

" /> cao trên toàn quốc trị giá 4 tỉ đô la Australia (AUD, tương đương 3,06 tỉ USD, sau khi cuộc thảo luận với nhà chức trách về việc thu phí truy nhập của các đối thủ đi vào ngõ cụt.

"/> cao trên toàn quốc trị giá 4 tỉ đô la Australia (AUD, tương đương 3,06 tỉ USD, sau khi cuộc thảo luận với nhà chức trách về việc thu phí truy nhập của các đối thủ đi vào ngõ cụt.

" />