• Thứ Năm, 17/08/2006 17:06 (GMT+7)

  Nokia kiện lại Qualcomm

  Nokia thông báo đã nộp đơn kiện Qualcomm tại tòa án Delaware, Hoa Kỳ vào ngày 9/8/2006. Nokia yêu cầu tòa án buộc Qualcomm tuân thủ những nghĩa vụ trong hợp đồng đối với các tổ chức thiết lập chuẩn quốc tế về việc cấp phép quyền sở hữu trí tuệ cho các chuẩn công nghệ GSM và UMTS trên cơ sở những điều khoản công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử.

  Ngoài ra, Nokia đang tìm kiếm một lệnh của tòa án để khẳng định rằng Qualcomm không có quyền tìm kiếm các biện pháp giảm nhẹ liên quan đến việc bị tố cáo vi phạm các bằng sáng chế được cho là thiết yếu đối với một chuẩn.
  Qualcomm đã tiến hành ba hoạt động pháp lý riêng rẽ kiện Nokia tại tòa án Liên Bang Hoa Kỳ, tại tòa án của Anh và tại Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Hoa Kỳ, trong đó Qualcomm đã yêu cầu lệnh cấm của tòa án chống lại Nokia. Nokia xem động thái này như một biện pháp phòng thủ để bảo đảm có một diễn đàn thống nhất nhằm giải quyết những vấn đề này và đang yêu cầu tòa án buộc Qualcomm phải thương lượng về phí bản quyền trên các điều khoản công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử. Ngoài ra, Nokia cũng yêu cầu tòa án xác định những yếu tố then chốt của tính chất công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử trong đó cho đến nay hai công ty đã có quan điểm khác nhau, để củng cố một khung vững chắc cho những thương lượng cấp phép quyền sở hữu trí tuệ trong tương lai.

  N.B (theo Nokia)

  ID: O0608_1