• Thứ Tư, 06/09/2006 14:15 (GMT+7)

  Hòa Bình Xanh: Đánh giá các “đại gia” công nghệ

  Tổ chức phi lợi nhuận về môi trường Hòa Bình Xanh (GreenPeace) đánh giá cao Nokia, Dell, HP nhưng cho Lenovo, Motorola, Apple điểm thấp.

  Greenpeace đánh giá cao “người khổng lồ điện thoại di động” Nokia vì các chính sách thân thiện với hệ sinh thái (eco-friendly) của công ty này, nhưng cho Lenovo, Motorola, Apple điểm thấp.

  Hàng quý GreenPeace xuất bản báo cáo Green Electronics Guide cho điểm các công ty về việc sử dụng các hóa chất nguy hiểm, các chính sách tái chế và thu hồi. báo cáo này sử dụng thông tin được các công ty xuất bản.

  Nokia ghi điểm cao vì đã loại trừ việc sử dụng nhựa tổng hợp PVC (vốn được sử dụng rộng rãi nhưng rất khó tái chế, làm giải phóng dioxin, toxin khi sản xuất). Công ty có kế hoạch từ năm 2007 sẽ ngừng sử dụng hợp chất BFR (brominated flame retardants), GreenPeace cho biết.

  Xếp sau Nokia là các công ty Dell và Hewlett-Packard.

  Lenovo (công ty mua chi nhánh PC của IBM hồi tháng 5/2005) đứng cuối trong danh sách của Greenpeace. Công ty đã không xác nhận việc loại trừ PVC/BFR hoặc có các hướng dẫn ngăn ngừa những hành động có thể phá hủy môi trường. Lenovo cũng bị đánh giá là có rất hạn chế chính sách thu hồi.

  Lenovo không đồng ý với những đánh giá này và cho biết, công ty có đưa ra việc tái chế cho các khách hàng của mình nhưng không được chi tiết hóa trên website của họ. Lenovo đã tiếp tục chương trình thiết kế-sản xuất sản phẩm phù hợp với chính sách môi trường Environmental Management System của IBM.

   

  Apple cũng bị điểm thấp, chỉ đứng thứ 4 từ dưới lên, trên các công ty Acer, Motorola và Lenovo. Giống như Lenovo, Apple cũng không đồng ý với những đánh giá của Greenpeace.

  Không công ty nào ghi điểm một cách toàn diện (ví dụ, ngay cả Nokia cũng không đưa ra được con số chính xác về lượng thiết bị tái chế). Thông tin chi tiết về danh sách của Greenpeace có tại đây.

  IDG News Service, 29/8/2006

  ID: O0609_1