• Thứ Hai, 11/09/2006 08:09 (GMT+7)

  Google công bố dịch vụ tìm kiếm thông tin lịch sử

  Google News Archive Search (GNAS) cho phép người dùng tìm ra những bài báo có thông tin lịch sử về các sự kiện và nhân vật.

  Google có kế hoạch cải tiến dịch vụ Google News với một tính năng được thiết kế cho phép người dùng tìm ra những bài báo có thông tin lịch sử về các sự kiện và nhân vật.

  Hôm 6/9/2006 GNAS đã chính thức online với một danh mục các liên kết tới những bài báo mà phần lớn là từ các tờ báo và tạp chí đối tác của Google như Thời Báo New York , Factiva, tạp chí Time, Nhật Báo Phố Wall. Dịch vụ lưu trữ những thông tin lịch sử trong vòng 200 năm qua và xếp hạng kết quả dựa vào mức độ phù hợp của chúng với câu truy vấn và có thể nhóm các kết quả theo nhiều cách như theo thời gian, theo chủ đề,…

  GNAS không trả về các liên kết tới những nội dung đa phương tiện cũng như không trả về các liên kết tới những nội dung tham khảo khác như sách, bách khoa thư. Nó không có liên kết đến dịch vụ Book Search của Google.

  Các liên kết có thể dẫn tới những bài báo miễn phí hoặc có phí. Google đơn thuần chỉ cung cấp liên kết chứ không tham gia vào chuyện thanh toán tiền nong giữa người dùng và nhà xuất bản. Không có sự tích hợp nào giữa GNAS và hệ thống thanh toán trực tuyến Checkout của Google.

  Có thể truy cập GNAS từ địa chỉ http://news.google.com/archivesearch hoặc qua liên kết từ Google News.

  IDG News Service, 6/9/2006

  ID: O0609_1