• Thứ Sáu, 13/10/2006 10:43 (GMT+7)

  Google kết hợp Writely và Spreadsheets

  Google đưa các ứng dụng bảng tính, xử lí văn bản của mình ra trong một nền tảng chung, giao diện người dùng thống nhất.

  Google đã tích hợp các ứng dụng bảng tính và xử lí từ của mình, đưa ra một giao diện người dùng thống nhất và có cùng nơi cất tài liệu. Bằng việc tạo ra một nền tảng chung, Google cố gắng làm người dùng dễ dàng hơn để chuyển giữa các ứng dụng Writely và Google Spreadsheets (theo phản hồi của người dùng), ông Jonathan Rochelle, một quan chức công ty cho biết. Sản phẩm tích hợp tên là Google Docs & Spreadsheets, có ở dạng beta tại đây.

  Giám đốc sản phẩm Jen Mazzon của Google cho biết, việc làm trên phù hợp với chiến lược gần đây của công ty là nhóm nhiều dịch vụ trực tuyến riêng lẻ lại thành ít tập hợp hơn. Như vậy, có thể sẽ có nhiều sản phẩm khác nữa ra nhập nhóm của Writely và Spreadsheets.

  Những thay đổi đáng chú ý là Writely có giao diện giống Google hơn (Google có Writely từ tháng 3/2006 sau khi mua công ty “mẹ đẻ” của nó là Upstartle), có cùng một danh sách cho cả tài liệu xử lí từ và bảng tính, chung hộp tìm kiếm. Người dùng có thể xuất bản cả các tài liệu xử lí từ và bảng tính ra trang HTML (Hypertext Markup Language), blog cũng như chia sẻ chúng với những người khác ở chế độ chỉ xem (view-only).

  Trong khi các ứng dụng của bộ Microsoft Office chiếm chỗ rất lớn trên PC, các ứng dụng của Google được đặt trên các máy chủ của công ty, do đó có vẻ hấp dẫn và ít cồng kềnh hơn cho người dùng. Hiện giờ, Writely và Spreadsheets được sử dụng miễn phí, chưa rõ khi nào Google sẽ thu phí 2 ứng dụng này như Microsoft làm với Office.

  IDG News Service, 11/10/2006

  ID: O0610_1