Transcend vừa công bố dòng đĩa cứng sử dụng bộ nhớ dạng Flash StoreJet 2.5" đã có model Titanic 120GB và loại thẻ nhớ microSD 1GB mới.

" /> Transcend vừa công bố dòng đĩa cứng sử dụng bộ nhớ dạng Flash StoreJet 2.5" đã có model Titanic 120GB và loại thẻ nhớ microSD 1GB mới.

"/> Transcend vừa công bố dòng đĩa cứng sử dụng bộ nhớ dạng Flash StoreJet 2.5" đã có model Titanic 120GB và loại thẻ nhớ microSD 1GB mới.

" />