• Thứ Ba, 07/11/2006 19:06 (GMT+7)

  Đội "đặc nhiệm" PIRT tiếp tục với việc chống malware

  Những người tình nguyện sẽ xuất bản báo cáo về các malware do người dùng nhận ra và chia sẻ những phát hiện với nhà cầm quyền và các công ty bảo mật.

  Theo ông Paul Laudansk (chủ nhân của công ty Computer Cops LLC và là lãnh đạo dự án), đầu tháng 11/2006 những người tình nguyện của đội chống giả mạo thông tin trực tuyến (antiphishing) Phishing Incident Reporting and Termination Squad (PIRT) đã bắt đầu dự án Malware Incident Reporting and Termination Squad (MIRT) để ngăn sự phát triển của malware.

  MIRT có cách làm việc giống như PIRT (dự án PIRT được công bố hồi tháng 3/2006). MIRT mời người dùng đưa ra những ví dụ tiêu biểu của đoạn mã có ác ý đầy tiềm năng vào cơ sở dữ liệu "unknown files", sau đó sẽ được đội những người tình nguyện của MIRT phân tích. Cuối cùng, MIRT sẽ xuất bản báo cáo về các malware đó và chia sẻ những phát hiện với nhà cầm quyền và các công ty bảo mật, ông Laudanski cho biết.

  Hướng tiếp cận này đã rất thành công với PIRT. Cho tới lúc này, PIRT đã nhận được 80.000 phát hiện của những người tình nguyện và đã trao cho Cục Điều Tra Liên Bang Mỹ FBI khoảng 300 địa chỉ e-mail nhận thông tin từ những vụ tấn công lừa đảo thành công. Ông Laudanski tin rằng, hướng tiếp cận qua người tình nguyện của MIRT sẽ cho phép dự án thu thập được những thông tin mà các công ty chống virus lớn có thể bỏ qua.

  Theo Symantec Corp., 6 tháng đầu năm 2006 đã có 6.784 worm và virus mới.

  IDG News Service, 3/11/2006

  ID: O0611_1