• Thứ Ba, 07/11/2006 15:35 (GMT+7)

  Thế giới đã có hơn 100 triệu website

  Theo số liệu khảo sát gần đây của công ty Netcraft.com, tính đến thời điểm tháng 11/2006, đã có hơn 100 triệu website tồn tại trên mạng Internet, tăng 3,5 triệu website so với tháng 10 trước đó.

  Cuộc khảo sát trong tháng 11/2006 thu về được phản hồi từ 101.435.253 website. Cột mốc 100 triệu đã cho thấy 2006 là một năm rất đặc biệt khi mạng Internet đã bổ sung 27,4 triệu website mới, vượt qua mức tăng 17 triệu website của năm 2005.

  Blog cá nhân và các website của các doanh nghiệp nhỏ chính là "ngòi nổ" cho sự phát triển trong năm nay, với mức tăng khủng khiếp từ các dịch vụ tạo blog miễn phí của Google và Microsoft.

  Lần khảo sát đầu tiên do Netcraft thực hiện vào tháng 8/1995 cho thấy thế giới có 18.957 máy chủ lưu trữ web (host), NCSA chiếm ưu thế với 57% thị phần, theo sau đó là CERN (19%) và Apache (3,5%). Internet Information Server (IIS) được Microsoft giới thiệu vào tháng 2/1996, và vào sinh nhật thứ lần 5 của chương trình khảo sát này thì thị trường máy chủ web đã được phân chia rõ rệt cho IIS và Apache. Trong lần khảo sát năm 2006 này, Apache dẫn đầu với 60,3% thị phần, Microsoft 31% và Sun 1,7%.

  Những cột mốc trong những đột khảo sát trước đây là tháng 4/1997 (1 triệu website), tháng 2/2000 (10 triệu), tháng 9/2000 (20 triệu), tháng 7/2001 (30 triệu), tháng 4/2003 (40 triệu), tháng 5/2004 (50 triệu), tháng 3/2005 (60 triệu), tháng 8/2005 (70 triệu), tháng 4/2006 (80 triệu) và tháng 8/2006 (90 triệu).

  Số lượng website trong giai đoạn 8/1995 - 11/2006

  Thị phần máy chủ web trong giai đoạn 8/1995 - 11/2006

   

  Loại máy chủ web Tháng 10/2006  % Tháng 11/2006   %  Mức thay đổi
   Apache  60.166.642  61,44  61.183.776  60,32  -1,12
   Microsoft  30.704.021  31,35 31.487.005 31,04  -0,31 
   Sun  332.113 0,34  1.703.767  1,68  1,34 
   Zeus 522.311  0,53  520.228  0,51  -0,02 

  Hồng Vy

  (theo Netcraft.com)

  ID: O0611_1