được modul hóa. Tuy nhiên phần lớn giới chức Microsoft vẫn “ngậm tăm” về dự án.

" />  được modul hóa. Tuy nhiên phần lớn giới chức Microsoft vẫn “ngậm tăm” về dự án.

"/>  được modul hóa. Tuy nhiên phần lớn giới chức Microsoft vẫn “ngậm tăm” về dự án.

" />