• Thứ Ba, 21/11/2006 06:50 (GMT+7)

  Theo SmartWare: Firefox2 chống lừa đảo tốt hơn IE7

  Các nhà phát triển Firefox khẳng định, trình duyệt của họ ngăn chặn được nhiều webste lừa đảo hơn IE7.

  Cuối tháng 9/2006, dựa vào cuộc nghiên cứu do 3 Sharp LLC tiến hành Microsoft khẳng định, bộ lọc những trang web lừa đảo (phishing filter) của Internet Explorer 7 (IE7) tốt hơn các sản phẩm cạnh tranh của Mozilla, McAfee Inc., Earthlink Inc.

  Mozilla đã yêu cầu công ty tư vấn độc lập SmartWare thử nghiệm tính hiệu quả của tính năng Phishing Protection trong Firefox2. Theo Mozilla, cuộc điều tra của SmartWare thấy rằng, tính năng chống lừa đảo (antiphishing) của Firefox 2 hiệu quả hơn IE7 nhiều.

  Theo cuộc nghiên cứu, với tổng số 1.040 website, Firefox ngăn chặn được 820 website khi chạy ở “local mode”, đạt độ chính xác 78,85%. Local mode kiểm tra một danh sách các địa chỉ URL (uniform resource locator) lừa đảo lưu cục bộ trong trình duyệt. Khi chạy ở chế độ Ask Google (kiểm tra một danh sách các địa chỉ URL lừa đảo được cập nhật trực tuyến), Firefox2 ngăn chặn được 848 website, đạt độ chính xác 81,54%.

  Khi chạy ở chế độ tắt auto-check của bộ lọc chống lừa đảo, IE7 ngăn chặn được 16 website lừa đảo, đạt độ chính xác 1,54%. Bật auto-check, IE7 ngăn chặn được 690 website lừa đảo, đạt độ chính xác 66,35%.

  Có 243 cửa sổ trình duyệt (instance) mà Firefox2 ngăn chặn được website lừa đảo còn IE7 thì không. Có 117 cửa sổ trình duyệt mà IE7 ngăn chặn được website lừa đảo còn Firefox2 thì không. Có 65 cửa sổ trình duyệt mà cả Firefox2 lẫn IE7đều không ngăn chặn được URL lừa đảo.

  Các thử nghiệm so sánh giữa Firefox2 và IE7 được tiến hành từ 19/10 đến 11/11/2006 và sử dụng các URL lừa đảo do dịch vụ PhishTank cung cấp.

  IDG News Service, 15/11/2006

  ID: O0611_1