• Thứ Bảy, 25/11/2006 08:33 (GMT+7)

  Sức mạnh xử lý tăng làm giảm doanh thu máy chủ

  Kết quả cuộc nghiên cứu cho rằng, kĩ thuật ảo hóa (virtualization) mới có thể đã khiến nhu cầu máy chủ vật lí ít đi.

  Hôm 21/11/2006 báo cáo mới nhất của Gartner về thị trường máy chủ cho thấy, quý III/2006 doanh thu máy chủ trên toàn cầu tăng chậm, chỉ tăng 4,4% về thu nhập (đạt hơn 13 tỉ USD) và 9,1% về số lượng (tổng số máy bán ra koảng 2 triệu). Quý II/2006, thu nhập tăng 2,5% và số lượng tăng 12,8%. Giám đốc nghiên cứu Jeff Hewitt của Gartner nói, “trong quá khứ, chúng tôi đã thấy tốc độ tăng trưởng đạt hai con số. Lượng máy chủ bán được vẫn tăng nhưng do ảo hóa nên khách hàng không phải mua nhiều máy chủ nữa”.

  Ảo hóa khiến ta có thể chạy nhiều chương trình trên một máy chủ vật lí, sử dụng được nhiều khả năng của máy chủ hơn và làm cho một trung tâm dữ liệu có thể giải quyết được nhiều công việc hơn với ít máy chủ hơn.

  Đánh giá xếp hạng các nhà sản xuất máy chủ trong quý III/2006 của Gartner vẫn giống các quý trước.

  Xét về thu nhập, IBM dẫn đầu với 33,7% thị phần, đạt 4,38 tỉ USD. Từ thứ 2 đến thứ 5 lần lượt là: (2) Hewlett-Packard với 25,3% thị phần, đạt 3,29 tỉ USD; (3) Dell với 10,8% thị phần, đạt 1,41  tỉ USD; (4) Sun Microsystems với 10,1% thị phần, đạt 10,31 tỉ USD; (5) Fujitsu với 4,9% thị phần, đạt 634 triệu USD. Các nhà sản xuất còn lại chiếm 15,3% thị phần, đạt 1,99 tỉ USD.

  Xét về số lượng máy bán được, HP dẫn đầu với 25,3% tổng số, đạt 540.609 máy. Từ thứ 2 đến thứ 5 lần lượt là: (2) Dell với 22,5% tổng số, đạt 459.950 máy; (3) IBM với 16,3% tổng số, đạt 332.777 máy; (4) Sun Microsystems với 4,1% tổng số, đạt 83.018 máy; (5) Fujitsu với 3,2% tổng số, đạt 65.171 máy. Các nhà sản xuất còn lại chiếm 27,5% tổng số, đạt 560.913 máy.

  IDG News Service, 22/11/2006

  ID: O0611_1