QUALCOMM vừa thông báo bổ nhiệm 2 nhân sự mới vào các vị trí chủ chốt của tập đoàn này." /> QUALCOMM vừa thông báo bổ nhiệm 2 nhân sự mới vào các vị trí chủ chốt của tập đoàn này."/> QUALCOMM vừa thông báo bổ nhiệm 2 nhân sự mới vào các vị trí chủ chốt của tập đoàn này." />