• Thứ Hai, 25/12/2006 15:32 (GMT+7)

  Nga: Chiến lược phát triển CNTT năm 2007

  Nga ngày càng thấy thiếu một văn kiện thống nhất nỗ lực xây dựng một không gian thông tin của Nhà Nước và xã hội. Tuy nhiên, người ta sẽ không phải chờ đợi nó lâu nữa.

  Tại hội nghị mở rộng của hội đồng trung tâm Phát Triển Xã Hội Thông Tin (RIO - Nga), chánh văn phòng Hội Đồng Liên Bang (Nga) Anatoly Streltsov cho biết: Đầu năm 2007, “Chiến lược phát triển xã hội thông tin Nga” sẽ được trình lên thông qua tại Hội Đồng An Ninh Liên Bang Nga.

  Tại thời điểm này, tại tất cả các vùng của Nga, người ta đã thảo luận về chiến lược này, còn các thành viên hạ viện đã xem xét nó ngày 21/12/2006. Theo Anatoly Streltsov, nguyên lý cơ bản phát triển xã hội thông tin trong chiến lược là sự hợp tác của Nhà Nước, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

  Chiến lược soạn thảo bởi RIO phối hợp với bộ Thông Tin Liên Lạc, viện Hàn Lâm Khoa Học Nga và các tổ chức khoa học, chuyên ngành cũng như xã hội khác, đặt mục tiêu và nguyên lý phát triển xã hội thông tin cũng như xác định những biện pháp quan trọng nhất trong lĩnh vực sử dụng nguồn lực CNTT, khoa học và giáo dục, văn hoá dân tộc để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân Nga; nâng sức cạnh tranh và củng cố quốc phòng, tăng cường an ninh cho nước Nga; đảm bảo trật tự xã hội, mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy giải quyết những nhiệm vụ hình thành xã hội thông tin toàn cầu.

  Chiến lược dành sự chú ý đặc biệt cho vai trò của CNTT-TT trong những đề án ưu tiên của quốc gia Nga. Ví dụ, cục trưởng cục Chiến Lược bộ Thông Tin Liên Lạc Nga nhấn mạnh rằng phát triển hạ tầng thông tin là yếu tố then chốt cho sức cạnh tranh của nền kinh tế quốc dân.

  Theo chủ tịch hội đồng quản trị viện Phát Triển Xã Hội Thông Tin, ở Nga đang tồn tại sự bất bình đẳng nghiêm trọng về thông tin. Moskow, Saint-Petersburg và hàng loạt chủ thể giàu có đang bỏ xa những địa phương còn lại. Nhưng, nhờ kết quả thực hiện chiến lược, đến năm 2015, Nga sẽ đạt được tiến bộ đáng kể trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, củng cố những đảm bảo về chủ quyền quốc gia và tự do công dân trong lĩnh vực thông tin, tăng hiệu quả điều hành nhà nước và các hệ thống đảm bảo an ninh quốc gia trong môi trường thông tin.

  Nhiệm vụ được đặt ra là để đạt những chỉ tiêu mới về phát triển xã hội thông tin. Ví dụ, chiến lược hoạch định tăng phần CNTT-TT trong GDP lên 12%, phần sản phẩm dựa trên CNTT-TT trong xuất khẩu quốc gia là 8% và tất cả các điểm dân cư ở Nga phải có điện thoại. Số điểm truy cập Internet công cộng phải đạt không dưới 4.000 đến 10.000.

  Việt Dũng

  (theo CNews)

  ID: O0612_1