BenQ vừa quyết định đóng cửa bộ phận sản xuất điện thoại di động mà hãng đã mua lại từ Siemens cách đây 2 năm.

" /> BenQ vừa quyết định đóng cửa bộ phận sản xuất điện thoại di động mà hãng đã mua lại từ Siemens cách đây 2 năm.

"/> BenQ vừa quyết định đóng cửa bộ phận sản xuất điện thoại di động mà hãng đã mua lại từ Siemens cách đây 2 năm.

" />