Khi nói về game, các công ty sản xuất thiết bị lưu trữ thường dè chừng. Nhưng Seagate vừa cho thấy một tương lai khả quan về lưu trữ cho game.

" /> Khi nói về game, các công ty sản xuất thiết bị lưu trữ thường dè chừng. Nhưng Seagate vừa cho thấy một tương lai khả quan về lưu trữ cho game.

"/> Khi nói về game, các công ty sản xuất thiết bị lưu trữ thường dè chừng. Nhưng Seagate vừa cho thấy một tương lai khả quan về lưu trữ cho game.

" />