CinemaNow vừa công bố một hợp tác mà qua đó cho phép người dùng sử dụng máy tính giải trí đa phương tiện dựa trên công nghệ của Intel, chẳng hạn như các máy tính sử dụng công nghệ Intel Viiv, có thể tải xuống và ghi lại một cách hợp pháp những nội dung phim video số hay sang đĩa DVD để có thể xem (playback) trên cả máy tính lẫn thiết bị điện tử tiêu dùng." /> CinemaNow vừa công bố một hợp tác mà qua đó cho phép người dùng sử dụng máy tính giải trí đa phương tiện dựa trên công nghệ của Intel, chẳng hạn như các máy tính sử dụng công nghệ Intel Viiv, có thể tải xuống và ghi lại một cách hợp pháp những nội dung phim video số hay sang đĩa DVD để có thể xem (playback) trên cả máy tính lẫn thiết bị điện tử tiêu dùng."/> CinemaNow vừa công bố một hợp tác mà qua đó cho phép người dùng sử dụng máy tính giải trí đa phương tiện dựa trên công nghệ của Intel, chẳng hạn như các máy tính sử dụng công nghệ Intel Viiv, có thể tải xuống và ghi lại một cách hợp pháp những nội dung phim video số hay sang đĩa DVD để có thể xem (playback) trên cả máy tính lẫn thiết bị điện tử tiêu dùng." />
 • Thứ Hai, 08/01/2007 08:09 (GMT+7)

  Intel hợp tác với CinemaNow phát triển tính năng Burn-To-DVD cho máy tính Intel Vii

  Tập đoàn Intel và nhà cung cấp dịch vụ tải về nội dung video từ Internet là CinemaNow vừa công bố một hợp tác mà qua đó cho phép người dùng sử dụng máy tính giải trí đa phương tiện dựa trên công nghệ của Intel, chẳng hạn như các máy tính sử dụng công nghệ Intel Viiv, có thể tải xuống và ghi lại một cách hợp pháp những nội dung phim video số hay sang đĩa DVD để có thể xem (playback) trên cả máy tính lẫn thiết bị điện tử tiêu dùng.

  Các máy tính sử dụng công nghệ Intel Viiv hiện nay mang lại cho người dùng khả năng xem những bộ phim ngay trên máy tính của mình, đồng bộ với các thiết bị di động khác và mở rộng (có dây hoặc không dây) nội dung này thông qua mạng gia đình đến các thiết bị được nối mạng, chẳng hạn như TV màn ảnh rộng.

  “Khả năng để người dùng ghi lại một cách hợp pháp các nội dung số này vào đĩa DVD là một trong những trở ngại lớn nhất để cung cấp cho người dùng sự linh hoạt để thưởng thức trọn vẹn tính năng giãi tri đa phương tiện trong ngôi nhà số", ông Kevin Corbett, Phó Chủ tịch Nhóm Ngôi nhà số kiêm Tổng Giám đốc Nhóm các Dịch vụ Nội dung của Intel cho biết, “Việc CinemaNow đầu tư để cải thiện dịch vụ Burn-to-DVD (ghi nội dung sang đĩa DVD) là một bước đi quan trọng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ nội dung số, và Intel rất vui mừng được hợp tác với CinemaNow trong việc cung cấp cho người dùng những tính năng này thông qua công nghệ Intel Viiv”.

  Ngoài ra, CinemaNow đã công bố các kế hoạch cung cấp những tính năng bổ sung cho công nghệ Intel Viiv vào đầu năm nay, bao gồm việc mở rộng các nội dung video số đến các thiết bị nối mạng thông qua mạng gia đình. Dịch vụ này cung cấp cho khách hàng CinemaNow những tựa phim mới nhất trong khi vẫn khai thác được nhửng tính năng của công nghệ Intel Viiv. CinemaNow công bố tính năng Burn-to-DVD vào tháng 7/2006. Công nghệ này khai thác hiệu quả xử lý đa nhân (multi-core) của bộ xử lý 2 nhân thế hệ mới Intel Core 2 Duo.

  Hồng Khoa

  (tin từ Intel VN)

  ID: O0701_1