MSI vừa giới thiệu chiếc MTXT HATO (Heartbeat Audition Transceiver On-the-go). Đây không phải là chiếc máy thông thường, mà nó được ứng dụng trong y khoa để theo dõi bệnh nhân." /> MSI vừa giới thiệu chiếc MTXT HATO (Heartbeat Audition Transceiver On-the-go). Đây không phải là chiếc máy thông thường, mà nó được ứng dụng trong y khoa để theo dõi bệnh nhân."/> MSI vừa giới thiệu chiếc MTXT HATO (Heartbeat Audition Transceiver On-the-go). Đây không phải là chiếc máy thông thường, mà nó được ứng dụng trong y khoa để theo dõi bệnh nhân." />