Sun vừa đưa ra một công cụ phiên dịch ngôn ngữ lập trình bậc cao mới (dùng để dịch và chạy chương trình cùng một lúc) trong mã nguồn mở mang tên Fortress để phát triển những ứng dụng siêu máy tính. Sun hy vọng Fortress sẽ trở thành công cụ thay thế ngôn ngữ Fortran vẫn được dùng vào mục đích này trước nay." /> Sun vừa đưa ra một công cụ phiên dịch ngôn ngữ lập trình bậc cao mới (dùng để dịch và chạy chương trình cùng một lúc) trong mã nguồn mở mang tên Fortress để phát triển những ứng dụng siêu máy tính. Sun hy vọng Fortress sẽ trở thành công cụ thay thế ngôn ngữ Fortran vẫn được dùng vào mục đích này trước nay."/> Sun vừa đưa ra một công cụ phiên dịch ngôn ngữ lập trình bậc cao mới (dùng để dịch và chạy chương trình cùng một lúc) trong mã nguồn mở mang tên Fortress để phát triển những ứng dụng siêu máy tính. Sun hy vọng Fortress sẽ trở thành công cụ thay thế ngôn ngữ Fortran vẫn được dùng vào mục đích này trước nay." />