• Thứ Sáu, 26/01/2007 09:49 (GMT+7)

  Điện thoại iPhone của Cisco vi phạm GPL

  Công ty đã quên công bố những đoạn mã mà họ đã phát triển, đặt họ vào tình thế vi phạm thỏa thuận cấp phép  nguồn mở của mình.

  Trong khi Cisco đang kiện Apple vi phạm tên thương mại iPhone của mình thì một “tín đồ” nguồn mở lại buộc tội Cisco vi phạm bản quyền trong cùng sản phẩm.

  Nhà tư vấn Armijn Hemel của Loohuis Consulting và một nửa đội GPL Violations Project (tổ chức giám sát việc thực thi giấy phép GPL (GNU General Public License) và khi cần thì đưa người vi phạm ra tòa) khẳng định, Cisco đã không công bố mã nguồn cho một số thành phần của điện thoại WIP300 iPhone (phù hợp với tthỏa thuận cấp phép nguồn mở của họ).

  Điện thoại iPhone của Cisco
  WIP300 iPhone được dựa trên Linux và Cisco đã đồng ý tuân theo các điều khoản của giấy phép nguồn mở GPL nhằm sử dụng phần mềm. Giấy phép GPL yêu cầu công ty phải công bố những đoạn mã họ đã phát triển cho điện thoại.

  Những người sử dụng phần mềm nguồn mở (bao gồm cả các công ty và các  cá nhân) thường quên chia sẻ những sự phát triển của mình. Đôi khi là do họ hiểu sai nhưng cũng có khi là vì việc công bố mã là một quá trình cồng kềnh và tốn kém.

  Ông Hemel đã download nhiều firmware cho WIP300 và đảo ngược quá trình (reverse-engineered) tạo ra các firmware đó (sau khi đã tham vấn luật sư về tính hợp pháp của hành động mình làm). Ông phát hiện thấy, Cisco đã không chia sẻ mã của một số chương trình trong điện thoại (như trình Memory Technology Device dùng để lập trình bộ nhớ Flash).

  Ông Hemel còn phát hiện nhiều vi phạm khác trong một số sản phẩm của Cisco như thiết bị lưu trữ EFG250, camera Internet và router. Ông đã liên hệ với chi nhánh Linksys của Cisco tại Hà Lan để thu xếp một cuộc gặp về vấn đề này.

  Bạch Đình Vinh
  Theo IDG News Service, 17/1/2007

  ID: O0701_1