Đó là dòng X1550 và X1050, tăng thêm khả năng lựa chọn cho người dùng. Các card của Sapphire sử dụng chip đồ họa ATI.

" /> Đó là dòng X1550 và X1050, tăng thêm khả năng lựa chọn cho người dùng. Các card của Sapphire sử dụng chip đồ họa ATI.

"/> Đó là dòng X1550 và X1050, tăng thêm khả năng lựa chọn cho người dùng. Các card của Sapphire sử dụng chip đồ họa ATI.

" />