• Thứ Sáu, 26/01/2007 09:59 (GMT+7)

  Hệ thống lưu trữ: Những vấn đề và dự báo 2007

  Theo số liệu của Hitachi Data Systems (Hệ Thống Dữ Liệu Hitachi - HDS), năm 2007, các CIO phải giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và công nghệ trong lĩnh vực các hệ thống lưu trữ. Quan trọng hàng đầu là việc lưu trữ các files sao lưu một cách tin cậy. HDS kêu gọi các giám đốc CNTT - CIO tìm khả năng ứng dụng phương tiện phân tích và tìm kiếm dữ liệu thông minh, công cụ điều khiển những nguồn lực tương tác quan trọng này.

  Minh hoạ: Ví dụ về hệ thống lưu trữ trên mạng Internet dùng HDS
  Theo các chuyên gia của HDS, các công ty có thể dễ dàng hơn rất nhiều nhờ ứng dụng các công cụ xử lý môi trường điều khiển chung cho các hệ thống khác nhau như phần mềm ảo hoá, phần mềm hỗ trợ các loại thiết bị lưu trữ khác nhau. Với sự phức tạp của thiết bị hệ thống lưu trữ, ảo hoá trở thành một tuỳ chọn hấp dẫn đáp ứng những đòi hỏi mới và giúp giảm chi phí. Cho đến nay, người ta mới nói nhiều đến ảo hoá các máy chủ mà chưa nói về ảo hoá các hệ thống lưu trữ. Khoảng trống này cần được khắc phục.

  Trong khi đó, các nhà phân tích của ngành lưu trữ cũng đang thảo luận về những khuynh hướng then chốt trong sự phát triển của các công nghệ lưu trữ và cố gắng tìm hiểu cái gì sẽ đến với người sử dụng trong năm 2007. Họ cho biết, cụ thể, sẽ hình thành phân khúc thị trường các hệ thống lưu trữ năng suất cao. Những phát triển trong lĩnh vực HPC (Hight Performance Computing – Tính Toán Năng Suất Cao) sẽ làm nảy sinh những dạng hệ thống lưu trữ dữ liệu mới hơn hẳn những giải pháp hiện hành về dung lượng và tốc độ. Chúng được hướng tới những nhu cầu của khách hàng thuộc khối tài chính, sản xuất và những ứng dụng dung lượng lưu trữ lớn. Những hệ thống tính toán HPC đã đạt mức chín muồi làm nảy sinh nhu cầu đưa những hệ thống lưu trữ lên tầm mức của chúng.

  Sự phát triển của những giải pháp lưu trữ dữ liệu năng suất cao sẽ mở rộng vai trò của các công nghệ NAS (Network Attached Storage – Mạng Các Ổ Lưu Trữ Đính Kèm) - và iSCSI (Internet Small Computer System Interface, chuẩn lưu trữ của hiệp hội công nghiệp mạng), sẽ hỗ trợ sự xuất hiện của những tổ hợp lai SAN (Storage Area Network – Ổ Lưu Trữ Mạng) và NAS. Những thiết bị phân loại và tìm kiếm dữ liệu sẽ phổ biến khiến đơn giản hoá nhiệm vụ tổ chức các khối dữ liệu khổng lồ, các hệ thống Bảo Vệ Dữ Liệu Liên Tục (Continuous Data Protection – CDP) và khắc phục sự chồng chéo dữ liệu lưu trữ, đơn giản hoá những Băng Thư Viện Ảo (Virtual Tape Library - VTL). Ảo hoá sẽ càng trở thành chủ đề nóng hơn nữa.

  VD

  (theo www.idg.ru)

  ID: O0701_1