Dòng máy nghe nhạc MP3 T.sonic 820 vừa được Transcend giới thiệu gồm 2 model đầu tiên có dung lượng đến 4GB.

" /> Dòng máy nghe nhạc MP3 T.sonic 820 vừa được Transcend giới thiệu gồm 2 model đầu tiên có dung lượng đến 4GB.

"/> Dòng máy nghe nhạc MP3 T.sonic 820 vừa được Transcend giới thiệu gồm 2 model đầu tiên có dung lượng đến 4GB.

" />