• Thứ Hai, 23/04/2007 09:52 (GMT+7)

  HP gia tăng khoảng cách với Dell về lượng PC bán được

  Hai báo cáo công nghiệp đều cho thấy, HP đang củng cố vị trí dẫn đầu của mình về lượng PC bán được nhờ giành thị phần của Dell.

  Theo hai đưa ra hôm 18/4/2007, Hewlett-Packard (HP) đã gia tăng khoảng cách với Dell về lượng PC bán được.

  Theo báo cáo sơ bộ của Gartner, quý I/2007 thị phần PC toàn cầu của HP đạt 17,6%, bán được hơn 11 triệu chiếc, có mức tăng trưởng 28,7% (quý I/2006 thị phần của HP đạt 14,9%, bán được 8,6 triệu chiếc). Trong khi đó, thị phần của Dell đạt 13,9%, bán được 8,7 triệu chiếc, có mức tăng trưởng -7,8% (quý I/2006 thị phần của Dell đạt 16,4%). Gartner xếp các vị trí tiếp theo lần lượt là Acer (6,8% thị phần), Lenovo (6,3% thị phần), Toshiba (4,1% thị phần).

  Một báo cáo của IDC lại đưa ra số liệu hơi khác (do Gartner, IDC có định nghĩa PC khác nhau). Theo IDC, quý I/2007 thị phần của HP đạt 19,1% (quý I/2006 thị phần của HP đạt 16,5%) còn thị phần của Dell đạt 15,2% (quý I/2006 thị phần của Dell đạt 18,2%). Theo IDC, đồng hạng ba là Lenovo, Acer (6,7% thị phần, bán được 3,969 triệu chiếc) còn Toshiba thứ tư (4,3% thị phần).

  Về toàn thể, lượng PC bán được tăng 8,9%, đạt 67 triệu chiếc trong báo cáo của Gartner còn trong báo cáo của IDC, lượng PC bán được tăng 10,9% (trước đây dự báo tăng 8,5%), đạt 58,9 triệu chiếc. Cả 2 báo cáo đều cho rằng,  Windows Vista của Microsoft có ảnh hưởng rất ít tới lượng PC bán được.

  Bạch Đình Vinh
  Theo IDG News Service, 18/4/2007

  ID: O0704_1