• Thứ Sáu, 18/05/2007 09:22 (GMT+7)

  Nokia Siemens Networks sẽ giảm bớt 9.000 chỗ làm

  Nokia Siemens Networks BV cho biết, họ muốn đến năm 2015 sẽ có 5 tỉ người hưởng lợi do được kết nối nhưng trong thời gian đó, công ty lại “đứt kết nối” với khoảng 9.000 nhân viên.

  Năm 2006 Nokia Siemens Networks (liên doanh của Nokia Corp. và Siemens AG) dự đoán sẽ giảm lực llượng lao động của mình (có khoảng 60.000 nhân viên) đi từ 10-15% trong 4 năm. Đầu tháng 5/2007, công ty đã thông báo kế hoạch chi tiết hơn với công nhân, đại diện công nhân ở Đức, Phần Lan (la những nước mà 2 công ty mẹ đóng trụ sở). Một số chỗ làm sẽ được chuyển sang các đối tác kinh doanh.

  Nokia Siemens Networks (NSN) là sự kết hợp giữa các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng mạng có dây/không dây của 2 công ty châu Âu. Với việc giảm chỗ làm, NSN sẽ tiết kiệm được 2 tỉ USD mỗi năm cho đến cuối năm .

  Theo kế hoạch, cho đến năm 2010 NSN sẽ cắt giảm tổng cộng 1.500-1.700 chỗ làm (trên tổng số khoảng 10.000 chỗ làm) tại Phần Lan và 2.800-2.900 chỗ làm (trên tổng số khoảng 13.000 chỗ làm) tại Đức. NSN sẽ thông báo kế hoạch cắt giảm chi tiết ở những nước khác sau.

  Theo NSN, một số chỗ làm sẽ được chuyển sang các đối tác kinh doanh..

  Bạch Đình Vinh
  Theo IDG News Service, 7/5/2007.

  ID: O0705_1