Zen Stone Plus. Máy nghe nhạc MP3 này có 2GB bộ nhớ flash và màn hình tròn, nhỏ màu xanh.

" /> Zen Stone Plus. Máy nghe nhạc MP3 này có 2GB bộ nhớ flash và màn hình tròn, nhỏ màu xanh.

"/> Zen Stone Plus. Máy nghe nhạc MP3 này có 2GB bộ nhớ flash và màn hình tròn, nhỏ màu xanh.

" />